Hantering av personuppgifter

BRÖDERNA BOMMEN INTEGRITETSPOLICY
Bröderna Bommen värnar om din integritet och är måna om att skydda de personuppgifter vi har om dig.

När vi hanterar dina personuppgifter kan du känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler och vi .

Med personuppgifter menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Vi samlar in dina personuppgifter, registrerar och organiserar dem i ett kundregister som är lagrat i vårt IT-system.

Varför samlar vi in uppgifter?

Hantera order/köp
Vi hanterar främst dina personuppgifter för att hålla vad vi lovat när du blev kund och komma ihåg vad vi kommit överens om. Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt och skicka information.

Hantera köp
Utöver att dina uppgifter används för att hantera dina köp används uppgifterna för att informera dig om vad som är på gång och för att svara på frågor som du ställer till oss om tidigare köp, för att sammanställa statistik som du sedan kan använda som underlag vid din redovisning till exempel till myndigheter, för att anpassa information och erbjudanden till dig och för att skicka marknadsföring.

Vem delas personuppgifterna med?
Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners och andra leverantörer som vi behöver för vår verksamhet. Vi säljer inga adressuppgifter.

Hantering av dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och vi har rutiner för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Vi behandlar bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver.Vi väljer leverantörer av IT tjänster som kan förse oss med en bra nivå av datasäkerhet.

Vi sparar dina uppgifter för nyhetsbrev. Vill du invända mot hur vi använder dina uppgifter för nyhetsbrev kan du välja att avprenumerera på våra nyhetsbrev via en länk.  

För att inte behandla personuppgifter i onödan, och utan anledning, raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta enklast via kontakt med oss på e-post
info (at) brodernabommen.se, andra kontaktmöjligheter finns på vår hemsida www.brodernabommen.se .
 
Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter - undantag kan göras när vi ibland kan behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.

Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke, då gäller det framåt (från det datum du meddelat oss att du ångrat dig) och inte för behandling som redan gjorts.

Kontakt
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill veta vilka uppgifter om dig som vi hanterar, är du välkommen att kontakta oss via e-post info (at) brodernabommen.se.